Ograde, mreže i žardinjere

Proizvodimo razne stubove, ograde sa lozom, stabilne i pokretne žardinjere svih dimenzija.

  • – Ograde sa lozom
  • – Varene mreže
  • – Žardinjere

Ograde sa lozom

Ograde se izrađuju:
Visine od 60-200 cm
Dužine od 100-200 cm

Ograda izgrađena od žice 5 razmaka 100 x 250 mm savijena u donjem dijelu sa posađenom lozom.

Ograda sa formiranom lozom ukopana u zemlju pričvršćena za stubove 50 x 50 x 2 mm.

Ograde od pletene žice

Proizvodimo razne stubove za sve tipove pletenih žica

Varene mreže

Proizvodimo mreže od žice 2,8 mm do 8 mm, razmaka žice min. 2,5 x 50 mm, pogodna za boxove, kaveze, kontejnere, metalni namještaj itd.

Žardinjere

Po narudžbi izrađujemo stabilne i pokretne žardinjere svih dimenzija.

Kontaktirajte nas

Magistralni put 49 Industrijska zona Maline , Živinice , BiH

035 363-402; 772-222

http://www.alfa-90.com