Stubovi

Stubovi su izrađeni od kvadratnih cijevi 50x50x2 mm sa odgovarajućim spojnim elementima.

  • – Stub sa anker pločom
  • – Potapajući stub

Stub sa anker pločom

Stubovi su izrađeni od kvadratnih cijevi 50x50x2 mm sa odgovarajućim spojnim elementima.

Stub sa anker pločom

Stubovi su izrađeni od kvadratnih cijevi 50x50x2 mm sa odgovarajućim spojnim elementima.

Samourezivi vijak

Montaža stuba

Šelna za ogradu sa inox vijcima

Klipsa

Kontaktirajte nas

Magistralni put 49 Industrijska zona Maline , Živinice , BiH

035 363-402; 772-222

http://www.alfa-90.com